“วันกล้า” รั้งสมัยที่ 2 นายกสมาคมนักข่าวกีฬาออนไลน์

“วันกล้า” รั้งสมัยที่ 2 นายกสมาคมนักข่าวกีฬาออนไลน์

หัวข้อนำทาง

สำหรับวาระสำคัญ เช่น วาระเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดอายุตามระเบียบสมาคม ข้อ 31. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญเพื่อการเลือกตั้ง นายกสมาคมและกรรมการใหม่ทำหน้าที่แทนจนกว่าจะมีการประชุม มีเพียงนายวันคลา ขวัญแก้ว เท่านั้นที่ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการยืนยันอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกปัจจุบัน ซึ่งทำให้นายวันกล้า ขวัญแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักข่าวกีฬาออนไลน์เป็นครั้งที่ 2 แล้วจึงตั้งคณะทำงานและยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจที่ใกล้ที่สุด